Zgłoszenie reklamacji Online

Zgłoszenie reklamacji Online – Formularz zgłoszeń reklamacyjnych może być udostępniony w internecie. Takie rozwiązanie umożliwia zgłaszanie reklamacji przez:

  • partnerom,
  • dystrybutorom,
  • marketom
  • użytkownikom końcowym (konsumentom)

Formularz RMA składa się z 4 sekcji.

  • Reklamujący – w sekcji podawane są imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację. Ważnym elementem są pola określające sposób komunikacji;
zgłoszenie reklamacji
  • Reklamowany produkt – sekcja w której należy podać podstawowe dane reklamowanego produktu;
  • Dane zgłoszenia – pola w sekcji umożliwiają podanie numeru dokumentu zakupu i daty zakupu, daty powstania wady oraz jej opis i żądanie osoby reklamującej;
zgłoszenie
  • Podsumowanie – sekcja zawiera m.in. treść zgodny na przetwarzanie danych, którą należy zaakceptować by wysłać zgłoszenie.
zgłoszenia online - informacje

Dodaj komentarz