Zgłoszenia internetowe

Program Studio Reklamacje.net może udostępniać formularz zgłoszenia reklamacji przez internet wybranej grupie użytkowników:

  • partnerom,
  • dystrybutorom,
  • marketom
  • użytkownikom końcowym (konsumentom)

Wypełnione zgłoszenie wysyłane jest na podany w formularzu adres konta mailowego. Wiadomość przesłana prócz w celu weryfikacji użytkownika, który by aktywować zgłoszenie musi kliknąć na załączony w wiadomości link.

Zgłszenie

Zarejestrowane zgłoszenie reklamacyjne drukowane jest za pomocą dokumentu PDF generowanego w systemie. Szablon wydruku może być dowolnie zmieniony. Zmianie podlega treść, jak również elementy graficzne wydruku – możliwe jest dodanie logo firmy.

Ponadto program pozwala na weryfikację statusu reklamacji przez Internet. Wystarczy, że użytkownik poda numer zgłoszenia reklamacji RMA, numer referencyjny, numer listu przewozowego lub numer seryjny urządzenia

Dodaj komentarz