Zarządzanie Bazą Danych SQL

W bazie danych zawarta jest wiedza odnosząca się do pewnego wydzielonego fragmentu świata rzeczywistego.

Modelując dane w SoftwreStudio, staramy się organizować je tak, aby wiernie odzwierciedlały sytuację rzeczywistą. Tak, by jednocześnie można było je zapisać w pamięci komputera. Wyróżniamy trzy zasadnicze etapy konstruowania modelu:

 • konceptualny,
 • logiczny,
 • fizyczny.

Proces projektowania obejmuje czynności i zdarzenia występujące między pojawieniem się problemu, a powstaniem dokumentacji opisującej rozwiązanie problemu. Rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące z punktu widzenia funkcjonalnego i jednocześnie ekonomicznego.

Zasoby bazy danych

System Zarządzania Bazą Danych zapewnia takie operacje, jak:

 • przechowywanie,
 • tworzenie i utrzymywanie struktur,
 • umożliwienie równoczesnego dostępu wielu użytkownikom,
 • wprowadzanie mechanizmu bezpieczeństwa i prywatności,
 • odzyskiwanie i operowanie na przechowywanych informacji,
 • wprowadzanie i ładowanie,
 • udostępnienie wydajnych mechanizmów indeksowania pozwalających na szybkie znalezienie wybranych informacji,
 • zapewnienie spójności różnych rekordów, ochrona przechowywanych danych przed utratą za pomocą kopii bezpieczeństwa i procedur odtwarzania.

Dodaj komentarz