Wdrożenie programu reklamacyjnego

Wdrożenie programu Reklamacje wymaga dostosowania aplikacji w zależności do zastosowania. Technologia Microsoft ASP.net oraz program Studio Reklamacje działające na bazie plików konfiguracyjnych (ASPX, XML). Pliki te pozwoliły na przygotowanie predefiniowanych szablonów związanych z wybraną branżą w której jest wykorzystywany program.

Studio Reklamacje.net

Aplikacja Studio Reklamacje umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięcie skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. Program Studio Reklamacje posiada funkcje budowania raportów i analizowania wprowadzonych danych. Organizacja procesu obsługi reklamacji wiąże się z:

  • przyjęciem zgłoszenia;
  • wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji;
  • ustaleniem przyczyn powstania defektu;
  • rozwiązaniem problemu i naprawą uszkodzenia/wady.

Sposób obsługi przyjmowania oraz rozpatrywania gwarancji/reklamacji stanowi element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości. Program pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta, za pomocą aplikacji SoftwareStudio producent systemów informatycznych.

Program pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta, za pomocą aplikacji SoftwareStudio producenta systemów informatycznych.

Analiza przedwdrożeniowa programu reklamacyjnego

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Konsultanci bezpośrednio u klienta zbierają informacje o potrzebach związanych z wdrożeniem nowego systemu. Efektem analizy przedwdrożeniowej jest dokumentacja opisująca schemat firm oraz wymagania i potrzeby klienta co do programu. Dokumentacja jest podstawą dla kształtu otrzymanego rozwiązania, będąc źródłem informacji dla osób prowadzących wdrożenie. Na podstawie analizy przedwdrożeniowej określamy też przewidywane koszty związane z wdrożeniem, przygotowaniem specjalnych dedykowanych rozwiązań, modułów czy integrację na poziomie baz danych z innymi systemami.

Dodaj komentarz