Programy 9316070533926 Funkcje bazy SQL server

Najważniejsze Funkcje Jakie Oferuje Baza sql Server

SoftwareStudio SQL server 9316070533926


Funkcje bazy SQL server
SQL SERVER projektant funkcje baza SQL server.

Funkcje bazy SQL server
SQL SERVER

SQL Server 2005 jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi, efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną funkcjonalność, jakiej mogą oczekiwać klienci od korporacyjnego systemu przetwarzania danych. Dowiedz się więcej na temat.

Funkcje bazy SQL server
SQL SERVER

SQL Server 2005 jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi, efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną.

Funkcje bazy SQL server
SQL SERVER

SQL Server 2005 jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi, efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną funkcjonalność, jakiej mogą oczekiwać klienci od korporacyjnego systemu przetwarzania danych..

http://sql.server.net.pl/

sql Server 2005 Jest Potężnym Narzędziem do Zarządzania Danymi Przedsiębiorstwa. Wiodące na Rynku Narzędzie Wspierające Zarządzanie Danymi Firmowymi, Efektywność Programistyczną Oraz Business Intelligence Oferuje Pełną Funkcjonalność, Jakiej Mogą Oczekiwać Klienci od Korporacyjnego Systemu Przetwarzania Danych. Dowiedz się Więcej na Temat Setek Opcji Dodanych lub Uaktualnionych w Wersji sql Server 2005.

wysoka Dostępność Klastrowanie i Mirroring baz Danych w sql Server 2005 Dostarczy Firmie Bardziej Niezawodnych Aplikacji dla Pracowników, Klientów i Partnerów Biznesowych.
narzędzia Zarządzania sql Server 2005 Wprowadza Zintegrowany Zestaw Narzędzi Zarządzania i Zarządzanie Interfejsem Programowania Aplikacji (application Programming Interface, Apis), aby Zapewnić Łatwość Użytkowania i Administrowania Oraz Wsparcie dla Wdrożeń Serwerów o Dużej Skali.
ulepszenia Bezpieczeństwa sql Server 2005 Został Zaprojektowany Tak, aby Zapewnić Najwyższy Poziom Zabezpieczeń Danych Firmy. Jest to Realizowane z Wykorzystaniem Takich Funkcji jak Szyfrowanie Danych z Poziomu Bazy, Bardziej Bezpieczne Ustawienia Użytkownika, Wzmocnienie Polityki Bezpieczeństwa, Wielopoziomową Kontrolę Zezwoleń i Ulepszony Model Zabezpieczeń.
skalowalność Udoskonalenia Skalowalności w sql Server 2005 Obejmują Partycjonowanie Tabel, Ulepszenia Replikacji i Obsługę Technologii 64 Bitowej.
integracja Wspólnego Środowiska Uruchomieniowego (common Language Runtime Integration, Clr) sql Server 2005 Wprowadza Możliwości Tworzenia Obiektów Bazy Danych Przy Użyciu Dowolnego Języka Platformy Microsoft .net.
pełna Integracja z Formatem xml sql Server 2005 Dostarcza Nowego Typu Danych Xml, Umożliwiając Przechowywanie Fragmentów lub Całych Dokumentów xml w Bazach Danych sql Server.
ulepszenia Języka T-sql Nowy typ Zapytań i Możliwość Wykorzystania Funkcjonalności Error Handling Zapewnia Programistom Większą Elastyczność Oraz Kontrolę w Tworzeniu Zapytań do sql Server.
usługa Service Broker Usługa sql Service Broker Udostępnia Innowacyjną Strukturę Aplikacji, Dystrybuowaną Asynchronicznie i Stworzoną dla Nowego Poziomu Skalowalności.
usługi Analizy Danych Analysis Services Usługi Analizy Danych Analysis Services Rozszerzają Skalowalność, Łatwość Zarządzania, Niezawodność, Dostępność i Programowalność Hurtowni baz Danych, Business Intelligence i Rozwiązania Line-of-business.
usługi Data Transformation Services, dts Teraz sql Server 2005 Integration Services Kompletna Przebudowa Architektury i Narzędzi dts Zapewnia Programistom i Administratorom baz Danych Zwiększoną Elastyczność i Łatwość Administrowania.
usługi Raportowania Reporting Services Usługi Reporting Services są Nowym Serwerem Raportowania i Zestawem Narzędzi do Tworzenia, Zarządzania i Wdrażania Raportów Firmy. 
eksploracja Danych Data Mining Eksploracja Danych Jest Wzbogacona o 4 Nowe Algorytmy i Udoskonalone Narzędzia Manipulacji i Modelowania Danych

tworzenie Lustrzanych Kopii baz Danych Nowe Rozwiązanie Tworzenia Lustrzanych Kopii baz Danych Rozszerza Możliwości Synchronizacji za Pomocą Przekazywania Dzienników Transakcji. Tworzenie Lustrzanej Kopii Bazy Pozwala Zwiększyć Dostępność Systemów sql Server Poprzez Ustawienie Automatycznego Przełączenia na Serwer Zapasowy w Razie Awarii.
przywracanie Danych w Trybie On-line w sql Server 2005 Administratorzy baz Danych Będą Mogli Przywracać Kopie Zapasowe w Trakcie Działania Instancji Serwera Sql. Funkcja Przywracania Danych w Trybie On-line Zwiększa Dostępność Serwera sql Server, Ponieważ Niedostępne są Tylko te Dane, Które są Przywracane Pozostała Część Bazy Danych Jest Nadal Dostępna.
operacje Indeksowania w Trybie On-line Funkcja Indeksowania w Trybie On-line Umożliwia Równoczesne Przeprowadzanie Kilku Modyfikacji (aktualizacje, Usunięcia i Wstawienia) w Tabeli lub w Danych Indeksu Wewnętrznego (clustered Index) Oraz w Dowolnych Związanych z Tabelą Indeksach Zewnętrznych Podczas Wykonywania Dotyczącego Tych Indeksów Polecenia ddl (data Definition Language). na Przykład Podczas Odbudowywania Indeksu Wewnętrznego Administratorzy Mogą Nadal Modyfikować Dane w Tabeli i Wykonywać na Niej Zapytania. ; ;
szybkie Odtwarzanie Nowa Szybsza Funkcja Odtwarzania Bazy Danych Zwiększa Dostępność baz Danych Serwera sql Server. Administratorzy Mogą Podłączyć się do Odtwarzanej Bazy Danych, gdy Tylko Ponownie Zostaną Wykonane Operacje Zapisane w Dzienniku Transakcji.
poprawa Bezpieczeństwa w sql Server 2005 Wprowadzono Funkcje Zabezpieczeń Takie jak Szyfrowanie baz Danych, Bezpieczne Ustawienia Domyślne, Wymuszanie Zasad Haseł, Szczegółowa Kontrola Uprawnień Oraz Rozszerzony Model Bezpieczeństwa
nowe Narzędzie sql Server Management Studio w sql Server 2005 Wprowadzono sql Server Management Studio Nowy Zintegrowany Pakiet Narzędzi do Zarządzania. SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-03-08 10:27:56