Programy 8304153328816 AJAX

Ajax (ang. Asynchronous Javascript and Xml, Asynchroniczny Javascript i Xml)

SoftwareStudio Technologie 8304153328816


AJAX
TECHNOLOGIE AJAX autofiltrowanie.

AJAX
TECHNOLOGIE AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu. W skład AJAX wchodzą: obiekt komunikacyjny XMLHttpRequest XHTML -język opisu strony zawierający informacje.

AJAX
TECHNOLOGIE AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania.

AJAX
TECHNOLOGIE AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu. W skład AJAX wchodzą: obiekt komunikacyjny XMLHttpRequest XHTML.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/ajax
Ajax (ang. Asynchronous Javascript and Xml, Asynchroniczny Javascript i Xml) – Technika Tworzenia Aplikacji Internetowych, w Której Interakcja Użytkownika z Serwerem Odbywa się bez Przeładowywania Całego Dokumentu. w Skład Ajax Wchodzą: obiekt Komunikacyjny Xmlhttprequest Xhtml -język Opisu Strony Zawierający Informacje o Użytych Znacznikach i Stylach, Obiektowy Model Dokumentu (dom) -- Umożliwiający Przetwarzanie Stron Xml. Pobrany już kod w Języku (x)html Jest Modyfikowany (via Dom) za Pomocą Treści Pobieranych z Serwera Przez Obiekt Xmlhttprequest. aplikacje Oparte o Powyższy Schemat Dokonują Aktualizacji w Interfejsie Użytkownika Szybciej niż w Tradycyjnym Modelu Żądanie - Nowa Strona Html. sam Termin Ajax Jest z Wielu Powodów Mylący: Dane Przekazywane Przez Interfejs nie Muszą być Przekazywane w Formacie xml Alternatywy to Czysty Tekst. Język Obsługujący Żądanie nie Jest Ograniczony do Javascriptu Alternatywy to Jscript czy Vbscript wady i Ograniczenia udostępnianie Treści Strony Poprzez Język Skryptowy Ogranicza Jednak Dostęp do Niej dla Części Użytkowników, Którzy Używają Przeglądarek Niewyposażonych w Odpowiednie Funkcje, lub Korzystają ze Specjalnych Programów Umożliwiających Pracę z Komputerem Osobom Niewidomym. Utrudnione Jest Automatyczne Pobieranie Stron. Indeksowanie Przez Serwisy Wyszukujące Jest Praktycznie Uniemożliwione. Większość Analiz Ruchu na Stronie Oparta Jest o Model Udostępniania Całych Stron. Powyższa Technika Poważnie Utrudnia Właściwy Pomiar Oglądalności Stron. Wadą Rozwiązań w Znaczącym Stopniu Opartych na Ajax Jest Fakt, że Przestaje Funkcjonować Tradycyjny Schemat Przeglądania Stron Umożliwiający Swobodne Poruszanie się w Przód i w Tył. Przycisk Wstecz w Przeglądarkach Internetowych nie Musi już Odwracać Zmian Wprowadzonych na Stronie, Gdyż te Wprowadzone Zostały Interaktywnie a nie Poprzez Całkowite Przeładowanie Strony (co Jest Podstawą Funkcjonowania Przycisku Wstecz). Nowsze Aplikacje Jednak Umożliwiają Korzystanie z Funkcji "wstecz" Poprzez Wykorzystywanie Elementów Języka Javascript. Xmlhttprequest (xhr) – Obiekt Języków Skryptowych (np. Javascript, Jscript lub Vbscript) Przeglądarek Internetowych Umożliwiający Wykonywanie Żądań do Serwera www za Pomocą Protokołu Http. cechą Charakterystyczną Xmlhttprequest Jest Możliwość Wykonywania Żądań już po Załadowaniu się Strony Internetowej w Trakcie Interakcji z Użytkownikiem. Otrzymane Odpowiedzi Serwera są Wówczas Wykorzystywane do Modyfikacji Załadowanego Dokumentu. Możliwość Asynchronicznego Wykonywania Żądań Sprawia, że są one Wykonywane w tle i nie Przerywają Interakcji Użytkownika ze Stroną, Dynamicznie ją Zmieniając. Treść Odpowiedzi Serwera Najczęściej Przekazywana Jest w Formatach Xml, Json lub Czystym Tekstem. Xmlhttprequest Było Pierwotnie Stworzone Przez Microsoft Jako Część Usługi owa (outlook web Access) 2000, w Postaci Obiektu Activex o Nazwie Xmlhttp. Jego Implementacja Jest Dostępna w B>internet Explorer/b>ze Poczynając od Wersji 5.0[2], Poprzez Jscript, Vbscript i Inne Języki Skryptowe Obsługiwane Przez ie. Pierwsza Natywna Implementacja Xmlhttprequest Została Włączona Przez Mozillę do Mozilla Application Suite 1.0 w 2002 Roku. ta Implementacja Była Potem Obsługiwana Przez Apple w Safari 1.2, Konqueror, Opera Software od Opery 8.0 i Icab od Wersji 3.0b352. Również sam Microsoft w Przeglądarce B>internet Explorer/b> 7 Dodał Natywną Obsługę. Konsorcjum World Wide web Opublikowała Szkic (working Draft) Specyfikacji Obiektu Xmlhttprequest 5 Kwietnia 2006 Roku[1]. Prace nad nią Ciągle Trwają, jej Celem Jest Udokumentowanie Minimalnego Zestawu Wspólnych Cech Istniejących Implementacji, co Ułatwi Tworzenie Kodu bez Oddzielnych Bloków Tekstu dla Różnych Platform. Szkicowa Specyfikacja Bazuje na Implementacjach Popularnych Przeglądarek, dla Zapewnienia Przenośności Kodu. Strony Wykorzystujące Xmlhttprequest lub Xmlhttp Wykorzystują Obiekt Xmlhttprequest Bezpośrednio w Javascripcie lub z Poziomu Gotowych Bibliotek Konstrukcyjnych (frameworków). pamięć Podręczna Microsoft B>internet Explorer/b>a ie Implementuje Pamięć Podręczna dla Zapytań Typu Get. Autorzy, Którzy nie Znają Zachowań ie, Oczekują że Zapytania get Będą Odświeżane za Każdym Razem tak Samo jak po Odświeżeniu Strony. w Niektórych Sytuacjach Może to Spowodować Błędy na Stronie. Najprostszym Rozwiązaniem Jest Stosowanie Zapytań Typu Post. Obiektowy Model Dokumentu (document Object Model, Dom) to Sposób Reprezentacji Złożonych Dokumentów xml i Html w Postaci Modelu Zorientowanego Obiektowo. Model ten Jest Niezależny od Platformy i Języka Programowania. Standard w3c dom Definiuje Zespół Klas i Interfejsów, Pozwalających na Dostęp do Struktury Dokumentów Oraz jej Modyfikację Poprzez Tworzenie, Usuwanie i Modyfikację Tzw. Węzłów. Pierwotnie nie Istniał Standardowy Model Dom. Twórcy Najpopularniejszych Przeglądarek Internetowych (netscape i Microsoft) Tworzyli Własne Niezgodne ze Sobą Modele o Interfejsie Programistycznym Opartym na Kolekcjach Odpow

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-01-05 02:02:04