Programy 8105190138538 ASP.NET

Technologia Dynamicznych Stron www Asp.net

SoftwareStudio Asp.Net 8105190138538


Technologia ASP.NET
ASP.NET ASP.NET technologia wydania aspdotnet aspnet.

ASP.NET
ASP.NET Proponowana wcześniej przez Microsoft technologia tworzenia stron dynamicznych to ASP (Active Server Pages). Technologia ta została po raz pierwszy wprowadzona jako funkcja serwera IIS 3.0 w 1996 roku. Technologia ASP współpracowała z dwoma językami skryptowymi (VBScript i JavaScript) oraz oferowała.

Technologia ASP.NET
ASP.NET Proponowana wcześniej przez Microsoft technologia tworzenia stron dynamicznych to ASP (Active Server Pages). Technologia ta została po raz pierwszy wprowadzona jako funkcja serwera IIS 3.0.

ASP.NET
ASP.NET Proponowana wcześniej przez Microsoft technologia tworzenia stron dynamicznych to ASP (Active Server Pages). Technologia ta została po raz pierwszy wprowadzona jako funkcja serwera IIS 3.0 w 1996 roku. Technologia ASP współpracowała z dwoma językami skryptowymi.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/asp-net
Proponowana Wcześniej Przez Microsoft Technologia Tworzenia Stron Dynamicznych to asp (active Server Pages). Technologia ta Została po raz Pierwszy Wprowadzona Jako Funkcja Serwera iis 3.0 w 1996 Roku. Technologia asp Współpracowała z Dwoma Językami Skryptowymi (vbscript i Javascript) Oraz Oferowała Kilka Prostych Obiektów, Pozwalających na Tworzenie Aplikacji Internetowych. ze Względu na Obsługę Języków Skryptowych, asp Było Technologią Dużo Łatwiejszą, niż Wcześniej Obsługiwane Interfejsy api Serwera iis (cgi Oraz Isapi). Dzięki asp Dynamiczne Treści Internetowe Mogli Tworzyć Również Programiści Znający Wyłącznie Html i Jakiś Język Skryptowy.z Punktu Widzenia Przedsiębiorstwjedną z Najbardziej Fascynujących Obietnic ery Informacji Jest Zapowiedź Możliwości Zapewniania Pracownikom Dostępu do Informacji i Narzędzi Niezbędnych do ich Wykorzystywania w Dowolnym Czasie i Miejscu. w Pewnej Mierze ta Obietnica już się Spełniła. Większość Współczesnych Ludzi Biznesu Używa Komputerów Osobistych, Które Zapewniają im Dostęp do Danych, Aplikacji i Zasobów Znacznie Wykraczający Poza Granice ich Lokalnego Urządzenia.istnieją Jednak Pewne Ograniczenia. Współczesny Internetowy Model Rozproszenia Danych i Aplikacji Wymaga Dostępu do Połączenia Sieciowego, ale Nadal nie Doczekaliśmy się Prawdziwie Powszechnej Możliwości Łączenia się z Siecią Web. Ponadto Niektóre Zadania Obliczeniowe Wymagają Rozbudowanego Zestawu Funkcji, Typowego Wyłącznie dla „bogatych” Aplikacji Klienckich, Zainstalowanych na Lokalnym Komputerze.problem Pojawia się Wtedy, gdy Organizacja Potrzebuje Zarówno Elastyczności i Szybkości, Jakie Umożliwia Dostęp Online do Danych i Aplikacji, jak i Pełnej Funkcjonalności Tradycyjnego Oprogramowania Klienckiego.wprowadzenie do Technologii Smart Clientskonstruowane w Oparciu o Nowe Technologie Xml, Inteligentne Aplikacje Klienckie Łączą w Sobie Obie Wspomniane Wcześniej Właściwości – Nieograniczony Zasięg Internetu Oraz moc Lokalnego Sprzętu Komputerowego.usługi web Services – Podstawa Inteligentnych Aplikacji Klienckichpunktem Wyjścia do Zrozumienia Inteligentnego Oprogramowania Klienckiego są Usługi web Services. Oparte na Otwartych Standardach Internetowych, Usługi web Services Mogą być z Łatwością Instalowane i Wdrażane za Pośrednictwem Sieci. Ułatwiają one Firmom Rozwiązywanie Wielu Istotnych Problemów, Między Innymi Problemu Współdziałania Programów Napisanych w Różnych Językach Programowania i Działających na Odmiennych Platformach czy też Integrowania Desktopów z Aplikacjami Spadkowymi i Systemami Korporacyjnymi.usługi web Services są Tajemnicą, Która Kryje się za Inteligentnym Oprogramowaniem Klienckim. Umożliwiają one Aplikacjom Desktopowym, Takim jak Microsoft Word czy Microsoft Excel, Wymianę Informacji z Aplikacjami Serwerowymi, Między Innymi z Systemami Zarządzania Relacjami z Klientem (crm). Usługi web Services Mogą Skracać Pracochłonny i Sprzyjający Popełnianiu Błędów Proces Wycinania i Wklejania Danych z Jednej Aplikacji do Drugiej.inteligentne Aplikacje Klienckie Można Pobierać i Aktualizować z Centralnego Serwera.podobnie jak Aplikacje Oparte na Przeglądarkach Internetowych, Inteligentne Oprogramowanie Klienckie Można Pobierać z Centralnego Serwera Sieciowego (można je Także Instalować z Płyty cd, dvd lub Dyskietki Albo za Pomocą Infrastruktury Instalacyjnej, na Przykład Microsoft Systems Management Server.).po Zainstalowaniu Inteligentne Aplikacje Klienckie Mogą się Automatycznie Aktualizować do Najnowszej Wersji Oprogramowania Dostępnej na Serwerze Centralnym. Dzięki tej Uproszczonej Procedurze Instalacyjnej Użytkownicy Dysponują Zawsze Najnowszą Wersją Aplikacji, a Działy it Mogą Obniżać Koszty Zatrudnienia.ado.net - Składnik Platformy Microsoft® .net Framework Odpowiedzialny za Dostęp do Danych.asp.net - Składnik Platformy Microsoft® .net Framework Umożliwiający Tworzenie, Wdrażanie i Uruchamianie Aplikacji Sieciowych i Aplikacji Rozproszonych.clr - Common Language Runtime - Wspólne Środowisko Uruchomieniowe.kod Niezarządzany (ang. Unmanaged Code) - Kod, Który Wykonywany Jest Bezpośrednio Przez System Operacyjny, Poza Wspólnym Środowiskiem Uruchomieniowym (clr) Platformy Microsoft .net Framework. kod Niezarządzany Musi Dostarczać Własne Wsparcie dla Zabezpieczeń, Zarządzania Pamięcią Oraz Sprawdzania Typów Danych - w Przeciwieństwie do Kodu Zarządzanego, Który Pobiera te Informacje ze Wspólnego Środowiska Uruchomieniowego. kod Niezarządzany Musi być Wykonany Poza Platformą .net Framework.kod Zarządzany (ang. Managed Code) - kod Kompilowany i Wykonywany Przez Platformę Microsoft® .net Framework, a Dokładniej – Przez Wspólne Środowisko Uruchomieniowe (clr). kod Zarządzany Musi Przekazywać do clr Wszystkie Niezbędne Informacje, aby Możliwe Było Korzystanie z Takich Usług, jak Zarządzanie Pamięcią, Integracja Między Językami, Bezpieczeństwo Oparte na Uprawnieniach Kodu (cas - Code Access Security) Oraz Automatyczne Zarządzanie Cyklem Życia Obiektów. Każdy kod Aplikacji Oparty na st

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-01-09 10:27:56