SoftwareStudio Technologie 8105170139007


Polityka bezpieczeństwa
TECHNOLOGIE Hasła polityka bezpieczeństwa firmy.

Polityka bezpieczeństwa hasła
TECHNOLOGIE Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji. W.

Polityka bezpieczeństwa
TECHNOLOGIE Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu.

Polityka bezpieczeństwa hasła
TECHNOLOGIE Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/polityka-bezpieczenstwa-hasla
Domyślnie Program Używa Autentykacji Przez Formularze, Istnieje Jednak Możliwość Wdrożenia Rozwiązań w Sieci Lokalnej Opartej o Autentykację Przez Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Aplikacji. w Celu Wybrania Metody i Określenia Priorytetów Wraz z Określoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Należy Przed Wdorżeniem Wykonać Analizę Potrzeb i Aktualnie Posiadanych Możliwości Technicznych. Żaden z Systemów Autentykacji Asp.net nie Oferuje Szyfrowania Danych Przesyłanych od Klienta do Serwera, Problem Wynika nie z Technologii Asp.net, ale z Protokołu Http, Jeżeli Aplikacja ma Przesyłać Ważne Dane i Działać w Internecie, a nie Tylko w Sieci Lokalnej, Wówczas Należy Zastosować Bezpieczny Protokół ssl (secure Socket Layer) lub Inny Mechanizm Szyfrujący. br/>br/> autentykacja Windows br/>autentykacja Windows Asp.net Obsługuje Uwierzytelnianie Oparte na ms Windows, Które Zasadniczo Oznacza Delegowanie Procesu Uwierzytelniania do iis Podstawowej Infrastruktury Serwerowej na Której Działa Asp.net. Serwer iis Można Skonfigurować Tak, aby Wyświetlał Odpwoeidnie Okno Dialogowe w Przeglądarce Internetowej i Pobierał za Jego Pomocą Identyfikator Użytkownika i Jego Hasło.dane Logowania Muszą być Zgodne z Danymi dla Konta Użytkownika Windows w Domenie. Rozwiązanie Dokonale Spradwza się do Pracy w Sieci Lokalnej Opartej o Systemy Microsoft Windows. br/>br/> uwierzytelnianie Oparte na Formularzach br/>w Przeciwieństwie do Rozwiązań Opartych o Autnetykację Windows, Stnadrdowa Uiwerzytelnianie Oparte o Formularze (cookies) Doskonale Nadaje się do Aplikacji, do Ktróch Wymagany Jest Dostęp Przez Internet. za Pomocą Specjalnego Formularza, Administrator Aplikacji Zakłada Konta Użytkownikom Poszczególnych Grup (ról). gdy Użytkownik za Pomocą Przeglądarki Internetowej Żąda Jakiejś Zabezpieczonej Strony po raz Pierwszy to Serwer iis Skieruje Takei Żądanie na Formularz Logowania, za Pomocą Którego Użytkownik Może Podać Swój Identyfikator Oraz Hasło. Wprowadzone na Formularzu Dane Serwer Porónuje z Wartościami Zapisanymi w Swojej Bazie sql i Jeżeli Uzyskana Zostaje Zgodność Danych, Wówczas Serwer Zezwala na Dostęp. Wysłane Jest do Przeglądarki Klienta Cookies Reprezentujące Skuteczne Logowanie. Jest to Cyfrowy Identyfikator (elektroniczna Pieczątka) Zaiwerająca Identyfikator Użytkownika w Zaszyfrowanej Postaci. br/>br/> autoryzacja br/>po Przeprowadzeniu Procesu Uwierzytelniania, Aplikacja "wie", kim Jest Użytkownik, Następnym Krokiem Jest Określenie Zakresu Uprawnień, Czyli Odczytanie Roli (ról) do Jakich Uzytkownik Został Przypisany. Rola to to Grupa Użytkowników o Takim Samym Poziomie Upranień Asp.net Zawiera Dobrą Obsługę Sterowania Dostępem do Poszczególnych Modułów (plików Aspx), Można Administracyjnie Określić, Którzy Użytkownicy Mogą Przeglądać Poszczególne Zasoby, Wprowadzać Stosowne Wpisy.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-01-15 02:02:04