Programy 1228090201980 Program do wypożyczalni

Wykorzystanie Programu Szybkiej Obsługi Pracowników i Klientów w Momencie Wypożyczania

SoftwareStudio Rozwiązania 1228090201980


Program do wypożyczalni
ROZWIĄZANIA program wypożyczalnia.

Program do wypożyczalni
ROZWIĄZANIA Program Studio Wypożyczalnia.net (Microsoft SQL Server) przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. Zastosowanie oznaczeń narzędzi za pomocą kodów.

Program do wypożyczalni
ROZWIĄZANIA Program Studio Wypożyczalnia.net (Microsoft SQL Server) przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z.

Program do wypożyczalni
ROZWIĄZANIA Program Studio Wypożyczalnia.net (Microsoft SQL Server) przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. Zastosowanie.

http://narzedzia.softwarestudio.net.pl/program-do-wypozyczalni/
Program Studio Wypożyczalnia.net (microsoft sql Server) Przeznaczony Jest do Wspierania Pracowników Magazynu i Wypożyczalni. za Pomocą Programu Rejestruje się Wszystkie Operacje i Czynności Związane z Gospodarką Magazynową, Wypożyczalnią Oraz Ewidencją Środków Trwałych i Wyposażenia. Zastosowanie Oznaczeń Narzędzi za Pomocą Kodów Kreskowych Pozwala Wdrożyć Moduł do Szybkiego Wydawania i Przyjmowania Zwrotów do Magazynu. aplikacja Framework z Modułem Szybkiego Wydawania i Zwrotów Posiada Jako Pierwszą Zakładkę Nowy Dokument Wypożyczenia lub Zwrotu. wypożyczanie dokument Szybkiego Wypożyczania Przebiega 2 Etapowo, w Pierwszej Kolejności Należy Zidentyfikować Klienta Wypożyczalni, Któremu Dane Narzędzie Zostanie Wypożyczone. w tym Celu Należy Zeskanować Jego Identyfikator (kod Kreskowy Konta Analitycznego Kartoteki Pracownika). Prawidłowo Odczytany kod Klienta Powoduje Wyświetlenie Okna z Możliwością Wprowadzania Narzędzi do Wydania Oraz Tabelę z Informacjami Jakie Aktualnie Wypożyczone Pozycje Znajdują się na Stanie Klienta. w Celu Dodania Pozycji do Dokumentu (wypożyczenia Narzędzia) Należy Zeskanować Identyfikator Kartoteki Magazynowej (indeks Artykułu w Postaci Kodu Kreskowego). Program Sprawdza czy Wprowadzony kod Kreskowy Artykułu do Wypożyczenia Jest Prawidłowy (czy Taki Towar Jest w Bazie Aktywny) Oraz czy Jest Dostępny do Wypożyczenia. Ponadto Program Sprawdza czy czy dla Danej Pozycji Występuje Wiele Pozycji o Różnych Numerach Seryjnych. Jeżeli ten sam Artykuł Jest Zarejestrowany pod Wieloma Numerami Seryjnymi to Pracownik Narzędziowni Musi Wskazać Jaki Numer Wydaje. Wybór Numeru Seryjnego Następuje Poprzez Wskazanie Numeru z Dostępnej Listy Numerów Seryjnych Danego Narzędzia Dostępnego do Wypożyczenia. po Prawidłowym Przejściu Procedury Weryfikacyjnej Pozycja Zostaje Dodana do Dokumentu w Buforze. zwroty program do Wypożyczalni Umożliwia Rejestrację Dokument Szybkiego Zwrotu Narzędzi do Magazynu, Która Polega na Zeskanowaniu Wyłącznie Identyfikatora Narzędzia i Jeżeli Jest Taka Potrzeba Wskazania Numeru Seryjnego Jaki Jest Zwracany. to są Wystarczające Informacje, aby Program Zidentyfikował Rodzaj Narzędzia i kto je Zwraca. Pozycja Automatycznie Zostaje Dopisana do Dokumentu Bufor, Jeżeli Pracownik Zwraca Więcej Narzędzi do Można Skanować Kolejne. Kliknięcie na Przycisk Przyjmij Powoduje Zatwierdzenie Dokumentu i Przeniesienie Pozycji z Rejestru Bufor do Rejestru Dokumentów Zatwierdzonych.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-03-31 10:27:56