Programy 0817084543200 Zarządzanie zestawieniami

Zestawienia to Specyficzna Funkcjonalność Pozwalająca Zbierać Dowolne Dane z Różnych

SoftwareStudio SQL Reporting Services 0817084543200


Zarządzanie zestawieniami
SQL REPORTING SERVICES zarządzanie zestawienia tabela.

Zarządzanie zestawieniami
SQL REPORTING SERVICES Aby poprawnie móc korzystać z zestawień w programie Studio Raporty.net potrzebna jest definicja 3 informacji: Definicja sekcji; Definicja źródeł danych; Definicja zestawienia. DEFINICJA SEKCJI - sekcja to inaczej kategoria w której będą się znajdować się poszczególne zestawienia. W ramach systemu.

Zarządzanie zestawieniami
SQL REPORTING SERVICES Aby poprawnie móc korzystać z zestawień w programie Studio Raporty.net potrzebna jest definicja 3 informacji: Definicja sekcji; Definicja źródeł danych; Definicja zestawienia. DEFINICJA SEKCJI -.

Zarządzanie zestawieniami
SQL REPORTING SERVICES Aby poprawnie móc korzystać z zestawień w programie Studio Raporty.net potrzebna jest definicja 3 informacji: Definicja sekcji; Definicja źródeł danych; Definicja zestawienia. DEFINICJA SEKCJI - sekcja to inaczej kategoria w której będą się znajdować się.

http://raporty.softwarestudio.com.pl/program/zarzadzanie-zestawieniami/
aby Poprawnie móc Korzystać z Zestawień w Programie Studio Raporty.net Potrzebna Jest Definicja 3 Informacji: definicja Sekcji; Definicja Źródeł Danych; Definicja Zestawienia. definicja Sekcji - Sekcja to Inaczej Kategoria w Której Będą się Znajdować się Poszczególne Zestawienia. w Ramach Systemu Można Definiować Dowolne Sekcje, Które Uproszczą Zrozumienie Bądź Korzystanie z Przydzielonych Zestawień definicja Źródła Danych – aby móc Podłączyć się do Wybranej Bazy Danych Potrzebna Jest Definicja Połączenia. Definicje Połączenia Podajemy w Postaci Connectionstringa. Poniżej Przykłady: o Data Source=(local);initial Catalog=mojabazadanych; Integrated Security=true o Data Source=.\;initial Catalog=bazadostawcy; User Id=użytkownik; Password=hasełko definicja Zestawienia – to nic Innego jak Tylko Powiązanie Nowo Tworzonego Zestawienia z Wybranym Źródłem Danych Oraz Przypisaniem go do Odpowiedniej Sekcji. w Ramach Definicji Musimy Uzupełnić Następujące Pola: o Sekcja - Wybierana z Listy Wcześniej Zdefiniowanych Sekcji o Nazwa – Dowolna Nazwa pod Która Wybrane Zestawienie Będzie Widoczne w Menu Zestawienia o Użytkownik – Wybierany z Listy Dostępnych Użytkowników w Programie. Określamy Który z Użytkowników ma Dostęp do Wybranego Zestawienia. o Źródło Danych – Wybieramy z Listy Danych Wcześniej Zdefiniowanych Źródeł Danych o Zapytanie sql – Wpisujemy Zapytanie sql Zwracające Kolumny do Zestawienia. Zapytanie Konstruujemy Zgodnie z Specyfikacją Microsoft Http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa259187%28v=sql.80%29.aspx po Zdefiniowaniu Zestawienia Mamy Dwie Opcji Definiowania Kolumn Użytych w Zestawieniu automatyczny – Wybieramy Opcję Utwórz Kolumny z Górnego Menu. System Tworzy Automatycznie Wszystkie Kolumny Wskazane w Poleceniu Select. Można Zdefiniować nie Tylko Dowolną Nazwę Każdej Kolumny, ale Także jej Typ, Szerokość, Sposób Formatowania, Odstępy, Sposób Filtrowania i Inne… Ręczny – Konfiguracja Wszystkich Kolumn Odbywa się Ręcznie.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-02-03 10:27:56