Programy 0311215158883 Internet podstawowym dobrem ludzkości

Prawie 80 Procent Respondentów Badania Przeprowadzonego Przez bbc World Service

SoftwareStudio Internet 0311215158883


Internet podstawowym dobrem ludzkości
INTERNET internet oprogramowanie software studio.

Internet podstawowym dobrem ludzkości
INTERNET Pracownicy BBC World Service przeprowadzili badanie ankietowe wśród 27 tys. dorosłych osób z 26 krajów. Połowa tej grupy chciałaby, aby swobodny dostęp do internetu był fundamentalnym prawem człowieka, pozwalającym mu na aktywne życie w rozrastającym się społeczeństwie informacyjnym. Kolejne 30.

Internet podstawowym dobrem ludzkości
INTERNET Pracownicy BBC World Service przeprowadzili badanie ankietowe wśród 27 tys. dorosłych osób z 26 krajów. Połowa tej grupy chciałaby, aby swobodny dostęp do internetu był.

Internet podstawowym dobrem ludzkości
INTERNET Pracownicy BBC World Service przeprowadzili badanie ankietowe wśród 27 tys. dorosłych osób z 26 krajów. Połowa tej grupy chciałaby, aby swobodny dostęp do internetu był fundamentalnym prawem człowieka, pozwalającym mu na aktywne życie w rozrastającym.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/internet-podstawowym-dobrem-ludzkosci
Pracownicy bbc World Service Przeprowadzili Badanie Ankietowe Wśród 27 Tys. Dorosłych Osób z 26 Krajów. Połowa tej Grupy Chciałaby, aby Swobodny Dostęp do Internetu był Fundamentalnym Prawem Człowieka, Pozwalającym mu na Aktywne Życie w Rozrastającym się Społeczeństwie Informacyjnym. Kolejne 30 Proc. Stwierdziło, że Poparłoby Inicjatywę Zmierzającą ku Zwiększeniu Dostępności Globalnej Sieci dla Przeciętnego Człowieka. z Opublikowanego Raportu Wynika, że Chociaż Wielu Użytkowników Obawia się "ciemnej Strony" Globalnej Sieci (kradzieże Tożsamości, Włamania na Konta Bankowe, Nieodpowiednie Treści), to Chęć Bycia Online Zdecydowanie Zwycięża. wyniki Badań Wskazują, że Wśród Grupy Największych Orędowników Pomysłu Zapisania Dostępu do Internetu, Jako Podstawowego Prawa Człowieka, Znajdują się Mieszkańcy Korei Południowej, Meksyku, Brazylii i Turcji. w Korei Południowej, Która Przoduje w Inwestycjach w Szerokopasmowe Łącza Dostępowe, Niemal Wszyscy Respondenci (96 Proc.) Podeszli Entuzjastycznie do tej Inicjatywy. Wśród Krajów Europejskich Zdecydowaną Postawę Zaprezentowali Mieszkańcy Turcji. aż 90 Proc. Ankietowanych Turków Poparłoby Ideę "internetu dla Ludzkości". Specjaliści z bbc Przytaczają Także Dane, z Których Wynika, że 75 Proc. Japończyków, Meksykanów Oraz Rosjan nie Wyobraża Sobie Codziennego Życia bez Dostępu do Sieci. jedną z Najważniejszych Zalet Internetu, Jakie Wymieniali Ankietowani, Oprócz Dostępu do Treści, Jest Poczucie Wolności. Aspekt ten Może Mieć Jednak Drugą, Ciemniejszą Stronę. Obawę o Kradzież Tożsamości czy Przejęcie Danych do Kont Bankowych Deklaruje 32 Proc. Badanych. co Czwarty Respondent ze Sceptycyzmem Odnosi się do Łatwego Dostępu do Drastycznych lub Nacechowanych Negatywnie Informacji (ważne Szczególnie w Przypadku Dzieci, Przesiadujących Godzinami w Sieci). Niemal 20 Proc. Badanych boi się Również Utraty Poufnych, Osobistych Danych. obecnie, Według Różnych Szacunków, Codziennie z Internetu Korzysta Ponad Miliard Ludzi. w Dalszym Rozwoju Szerokopasmowego Dostępu do Sieci, Szczególnie na Terenach Pozbawionych Infrastruktury Kablowej, Pomóc Mogą Operatorzy Sieci Komórkowych, Inwestujący w Coraz to Nowsze Technologie.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-09-19 02:02:04