Programy 0102055209053 Program Wypożyczalnia SQL

za Pomocą Programu Wypożyczalnia Rejestruje się Wszystkie Operacje i Czynności

SoftwareStudio SQL server 0102055209053


Program Wypożyczalnia SQL
SQL SERVER Program Wypożyczalnia wykorzystuje Microsoft SQL Server jako bazę danych i przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Zastosowanie oznaczeń wypożyczalnych przedmiotów za pomocą kodów kreskowych pozwala wdrożyć moduł do szybkiego wydawania i przyjmowania zwrotów do magazynu. Aplikacja Framework z.

Program Wypożyczalnia SQL
SQL SERVER Program Wypożyczalnia wykorzystuje Microsoft SQL Server jako bazę danych i przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Zastosowanie oznaczeń wypożyczalnych przedmiotów za pomocą kodów.

Program Wypożyczalnia SQL
SQL SERVER Program Wypożyczalnia wykorzystuje Microsoft SQL Server jako bazę danych i przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Zastosowanie oznaczeń wypożyczalnych przedmiotów za pomocą kodów kreskowych pozwala wdrożyć moduł do szybkiego wydawania i przyjmowania zwrotów.

http://narzedzia.softwarestudio.net.pl/program-wypozyczalnia/
Program Wypożyczalnia Wykorzystuje Microsoft sql Server Jako Bazę Danych i Przeznaczony Jest do Wspierania Pracowników Magazynu i Wypożyczalni. zastosowanie Oznaczeń Wypożyczalnych Przedmiotów za Pomocą Kodów Kreskowych Pozwala Wdrożyć Moduł do Szybkiego Wydawania i Przyjmowania Zwrotów do Magazynu. Aplikacja Framework z Modułem Szybkiego Wydawania i Zwrotów Posiada Jako Pierwszą Zakładkę Nowy Dokument Wypożyczenia lub Zwrotu. wypożycz dokument Szybkiego Wypożyczania Przebiega 2 Etapowo, w Pierwszej Kolejności Należy Zidentyfikować Klienta Wypożyczalni, Któremu Dane Narzędzie Zostanie Wypożyczone. w tym Celu Należy Zeskanować Jego Identyfikator (kod Kreskowy Konta Analitycznego Kartoteki Pracownika). Prawidłowo Odczytany kod Klienta Powoduje Wyświetlenie Okna z Możliwością Wprowadzania Narzędzi do Wydania Oraz Tabelę z Informacjami Jakie Aktualnie Wypożyczone Pozycje Znajdują się na Stanie Klienta. w Celu Dodania Pozycji do Dokumentu (wypożyczenia Narzędzia) Należy Zeskanować Identyfikator Kartoteki Magazynowej (indeks Artykułu w Postaci Kodu Kreskowego). Program Sprawdza czy Wprowadzony kod Kreskowy Artykułu do Wypożyczenia Jest Prawidłowy (czy Taki Towar Jest w Bazie Aktywny) Oraz czy Jest Dostępny do Wypożyczenia. Ponadto Program Sprawdza czy czy dla Danej Pozycji Występuje Wiele Pozycji o Różnych Numerach Seryjnych. Jeżeli ten sam Artykuł Jest Zarejestrowany pod Wieloma Numerami Seryjnymi to Pracownik Narzędziowni Musi Wskazać Jaki Numer Wydaje. Wybór Numeru Seryjnego Następuje Poprzez Wskazanie Numeru z Dostępnej Listy Numerów Seryjnych Danego Narzędzia Dostępnego do Wypożyczenia. po Prawidłowym Przejściu Procedury Weryfikacyjnej Pozycja Zostaje Dodana do Dokumentu w Buforze. zwrot program do Wypożyczalni Umożliwia Rejestrację Dokument Szybkiego Zwrotu Narzędzi do Magazynu, Która Polega na Zeskanowaniu Wyłącznie Identyfikatora Narzędzia i Jeżeli Jest Taka Potrzeba Wskazania Numeru Seryjnego Jaki Jest Zwracany. to są Wystarczające Informacje, aby Program Zidentyfikował Rodzaj Narzędzia i kto je Zwraca. Pozycja Automatycznie Zostaje Dopisana do Dokumentu Bufor, Jeżeli Pracownik Zwraca Więcej Narzędzi do Można Skanować Kolejne. Kliknięcie na Przycisk Przyjmij Powoduje Zatwierdzenie Dokumentu i Przeniesienie Pozycji z Rejestru Bufor do Rejestru Dokumentów Zatwierdzonych.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-04-02 02:02:04