Programy oferowane przez SoftwareStudio

System Utrzymania Ruchu CMMS.net

Oprogramowanie Safetica


Safetica Endpoint Auditor
Niszczenie Danych |Ochrona Danych Poza Firmą |
Safetica Endpoint Auditor automatycznie wykrywa jakiekolwiek ryzykowne zachowania pracowników. Analizuje ich aktywność i ostrzega zarządzających o nadchodzących zagrożeniach.. Safetica Endpoint Auditor


Safetica Endpoint DLP
Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi.. Safetica Endpoint DLP


Safetica Endpoint Supervisor
Safetica Endpoint Supervisor gruntownie kontroluje pracowników czy wykonują właściwie pracę.. Safetica Endpoint Supervisor