System RMA

Program do Obsługi Reklamacji i Serwisu - Naprawy Gwarancyjne Procedura

Moduł reklamacyjny


Analiza przedwdrożeniowa aplikacji reklamacje
Analiza przedwdrożeniowa systemu reklamacyjnego ma za zadanie zebranie i opisanie. Analiza przedwdrożeniowa Reklamacje


Instalacja programu
Instalacja sql Reporting Services |Konfiguracja Programu sql Server Reporting Services |
Instalacja i konfiguracja programu reklamacje. Instalacja systemu RMA


Wdrożenie oprogramowania
Prace wdrożeniowe programu reklamacyjnego RMA obejmują konfigurację i dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb użytkowników systemu. Wdrożenie realizowane jest na podstawie. Prace wdrożeniowe modułu reklamacyjnego


Przygotowanie wdrożenia systemu reklamacyjnego
Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji. Przygotowanie do. Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje


Wdrożenie programu reklamacji
Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących reklamacji i serwisu. Po wdrożeniu. Wdrożenie programu reklamacji


Oprogramowanie reklamacyjne


Administrator aplikacji reklamacje
Dziennik |Numeracja |Parametry |Skorowidze |Użytkownicy |
Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.. Administrator


Cechy rozwiązania Reklamacje
Elementy Systemu Reklamacje |Wsparcie Procesu Reklamacyjengo |
Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system.. Cechy rozwiązania Reklamacje


Części zamienne
Magazyn części zamiennych może działać jako moduł w raamch systemu serwis programu reklamacje.. Części zamienne


Oznaczenia kodami IRIS
EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw, za pomocą któego gromadzona są dane ustandaryzowane pozwalające na analizę wykonywanych napraw przez. Kody IRIS


Naprawa towaru
Firma serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu naprawy bądź wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad.. Naprawa towaru


Numer RMA reklamacji
Nadanie Numeru rma |
Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji - Return Merchandise Authorization.. Numer RMA


Program Reklamacje .net
Internetowy Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego |Proces Reklamacji |Rola Administrator |Rola Kierownik |Rola Partner |Rola Przyjęcia |Rola Technik |Rola Wydania |
Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny.. Program Reklamacje .net


Protokół reklamacyjny
Formularz Reklamacyjny |
Tworzenie dokumentu reklamacji (protokołu reklamacyjnego) służy wprowadzaniu dokumentu przyjęcia reklamowanego towaru.. Protokół reklamacyjny


Reklamacje przez internet
Program Online Reklamacje |
Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.. Reklamacje przez internet


Usterki i uszkodzenia
Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.. Usterki i uszkodzenia


Zgłoszenia reklamacyjne
Reklamacja Przez Internet |
Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.. Zgłoszenia reklamacyjne


Zgłoszenie internetowe
Reklamacja Przez Internet |
Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.. Zgłoszenie internetowe


Program reklamacyjny


Drukowanie dokumentów
Zapisz do Excel |Zapisz do pdf |
Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.. Drukowanie dokumentów


Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.. Eksport danych


Filtrowanie
Filtrowanie dat |Inteli Sense |
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla. Filtrowanie


Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).. Grupowanie


Personalizacja
Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Personalizacja systemu RMA


Raporty
Studio Raportynet |
Program Reklamacje wykorzystuje do raportowania i analizowania zapisanych w bazie SQL danych rozwiążanie Microsoft reporting services. Raporty


Sortowanie
Zmiana Kolejności |
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn. Sortowanie RMA


Wysyłanie e-mail
Automatyczne Wysyłanie Maili |
Wysyłanie powiadomień do klientów za pomocą poczty elektronicznej - wiadomości e-mail to najszybszy i skuteczny sposób komunikacji serwisu z klientami.. Wysyłanie e-mail w systemie RMA


Załączniki
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne pliki do danego dokumentu – stanowiące załączniki.. Załączniki do reklamacj


Reklamacje internetowe


Dokumenty
Skanowanie Dokumentów |
Archiwizacja dokumentów powiązanych z reklamacjami.. Dokumenty


Magazyn części zamiennych
Moduł Studio Magazyn WMS.net pozwala na prowadzenie ewidencji magazynowej z dokładnością do miejsca składowania wraz z numerami seryjnymi czy datami. Magazyn części


Report Builder
Platforma Raportowa |Serwer Raportów |
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą. Report Builder


Spedycja
Integracja z firmą kurierską pozwala na szybszą i łatwiejszą obsługę związaną z tworzeniem paczek i drukowaniem listów przewozowych.. Spedycja


Rozwiązania branżowe


Branża obuwnicza
Gwarancja |Kiedy Obuwie nie Podlega Reklamacji |Rzeczoznawca |
Reklamacje obuwia zdarzają się bardzo często, a wynika to z fakty eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją.. Branża obuwnicza


Reklamacje w branży spożywczej
Obowiązki Sprzedawcy |Zasady Reklamacji Artykułów Spożywczych |
Reklamacja artykułów spożywczych ze względu na wysokie ryzyko zatruć pokarmowych wymaga szczególnego postępowania polegającego na ewidencji nie tylko faktu zgłoszenia. Reklamacje w branży spożywczej


Artykuły elektryczne
Eicta - Iris |Numer rma |
Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.. Urządzenia elektryczne


Artykuły przemysłowe
Reklamacje urządzeń przemysłowych są zwykle ograniczone do rejestracji samego faktu zaistnienia zgłsozenia reklamacyjnego z ewentualnym uzupełnieniem informacji o numerach seryjnych. Urządzenia przemysłowe


Wstęp
Gwarancja a Niezgodność z Umową |Procedura Reklamacyjna |
Program Studio Reklamacje od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki reklamacji w zależności od. Wstęp


System RMA


Dane z excela
import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql. Dane z excela


Integracja reklamacji z ERP
Integracja Enova |Integracja erp |Integracja Exact |Integracja Programu z Systemem sap r3 |Integracja Sage Symfonia sql lub Betrive |
Integracja systemu Studio Reklamacje.net z systemem ERP. Integracja systemu RMA z ERP


Polityka bezpieczeństwa programu Reklamacje.
Domyślnie program RMA używa autentykacji opartej o Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją. Polityka bezpieczeństwa systemu RMA


SQL 2008 Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez firmę Microsoft.. SQL 2008 Server


SQL express
Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego.. SQL express