Oprogramowanie dla narzędziowni

Program Narzędzia - Magazyn Narzędzi Wypożyczalnia to Nowoczesne Oprogramowanie

Ewidencja narzędzi


Dokumentacja techniczna
Instalacja Serwera sql |
Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft.. Dokumentacja techniczna


Internet Explorer 9
Program Windows bInternet Explorer/b 9 oferuje wiele nowych funkcji przyspieszających obsługę przeglądania stron sieci web oraz aplikacji SoftwareStudio. Internet Explorer 9


Kartoteki z excela - magazyn narzędzi
import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql. Kartoteki z excela


Polityka bezpieczeństwa systemu magazyn narzędzi SQL
Domyślnie program Studio Magazyn Narzędzi.net używa autentykacji przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na. Polityka bezpieczeństwa


Role i użytkownicy systemu magazyn narzędzi
Rejestr Użytkowników Programu |
Bezpieczeństwo oraz role użytkowników.. Role i użytkownicy magazyn narzędzi


SQL 2008 Server w narzędziowni
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.. SQL 2008 Server


SQL express w narzędziowni
Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego.. SQL express


Technologia .NET w narzędziowni
Co to jest .NET - Microsoft dot net. Technologia .NET


Magazyn narzędzi


Drukowanie dokumentów w magazynie narzędzi
Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.. Drukowanie dokumentów


Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.. Eksport danych


Filtrowanie danych
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla. Filtrowanie


Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).. Grupowanie


Personalizacja ustawień
Filtrowanie Danych |Grupowanie Danych |Sortowanie Danych |
Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Personalizacja magazyn narzędzi


Sortowanie danych
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn. Sortowanie magazyn narzędzi


Oprogramowanie wypożyczalnia


Administrator magazynu narzędzi
Numeracja Dokumentów i Kartotek |Użytkownicy Programu Magazyn Narzędzi |
Funkcję administratora programu Magazyn Narzędzi pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.. Administrator magazynu narzędzi


Automatyczna identyfikacja pracowników i narzędzi
Automatyczna Identyfikacja Pracowników |Kontrahenci Narzędziowni |
Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów. Automatyczna identyfikacja


Inwentaryzacja narzędzi
Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.. Inwentaryzacja narzędzi


Kartoteki magazynowe
Historia Obrotów Magazynowych |Program do Obsługi Narzędziowni |
Ewidencja stanów magazynowych, dokumentów obrotu magazynowego oraz wypożyczeń opiera się o zdefiniowane kartoteki magazynowe.. Kartoteki magazynowe w narzędziowni


Kontrahenci i pracownicy narzędziowni
Oprogramowanie w Magazynie Narzędzi |
Przeznaczona jest do ewidencji danych o firmach i osobach któe są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program magazynowy.. Kontrahenci i pracownicy


Magazyn
Rodzaje Magazynów |
Gospodarka magazynowa wypożyczalni podlega tym samym regułom ewidencji co zwykły magazyn, jednakże specyfika szczegółowości rejestracji danych wymaga specjalnego dedykowanego oprogramowania.. Magazyn


Program magazyn w narzędziowni
Gospodarka Magazynowa |Rejestr Narządzi |
Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i. Magazyn Narzędzi


Narzędzia uszkodzone
Narzędzia uszkodzone i działania naprawcze Innym wykorzystaniem do zaznaczenia pozycji magazynowych jako uszkodzone jest wykorzystanie opcji „zamrażania” opisanej powyżej. Narzędzia uszkodzone


Narzędzia w badaniach
Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań, różni się tylko. Narzędzia w badaniach


Definicje numerów dokumentów
System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.. Numeracja dokumentów


Produkt Roku 2010
Redakcje miesięczników Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering Polska ogłosiły wyniki konkursu „Produkt Roku 2010”.. Produkt Roku 2010


Oprogramowanie Magazyn Narzędzi
Charakterystyka Programu |Kartoteki Narzędziowe |Magazyn Narzędzi |Wypożyczalnia Narzędzi |
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą produkcyjną, budowlaną czy montażową bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami lub ich produkcją.. Program Magazyn Narzędzi


Przeglądy narzędzi
Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada. Przeglądy narzędzi


Skorowidze
Skorowidz Kartotek Kontrahentów |Skorowidze Kartotek Magazynowych |Skorowidze Magazynowe |Skorowidze Systemowe |
Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi. Skorowidze


Wstęp do programu magazyn narzędzi
Kartoteki Narzędziowe |Magazyn Narzędzi |o Programie Magazyn Narzędzi |
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją.. Wstęp


Wypożyczanie narzędzi z programu
Wypożyczanie narzędzi z magazynu za pomocą programu komputerowego.. Wypożyczanie narzędzi


Zarządzanie gospodarką NARZĘDZIAMI
Automatyczna Identyfikacja w Narzędziowni |Legalizacja Narzędzi |Wypożyczanie Narzędzi |Zwrot Narzędzi do Magazynu |
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Zarządzanie gospodarką narzędziami


Zwrot narzędzi do magazynu
Wypożyczanie Narzędzi |
Zwrot narzędzi przez pracowników lub kontrahentów rejestrowana za pomocą specjalnych dokumentów zwrotu do magazynu narzędziowni.. Zwrot narzędzi


Program w narzędziowni


Analiza przedwdrożeniowa programu magazyn narzędzi
Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.. Analiza przedwdrożeniowa


Bezpieczeństwo oprogramowania w narzędziowni
Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.. Bezpieczeństwo


DEMO Magazyn Narzędzi
Demo Aplikacja Webowa |Gospodarowanie Narzędziami |Pobierz Demo |
Wersja demonstracyjna programu Magazyn Narzędzi pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu.. DEMO Magazyn Narzędzi


Instalacja programu magazyn narzędzi
Instalacja i konfiguracja programu Studio Magazyn Narzędzi.net. Instalacja oprogramowania w narzędziowni


Prace wdrożeniowe w magazynie narzędzi
Prace wdrożeniowe Narzędziownia. Prace wdrożeniowe w narzędziowni


Przygotowanie do wdrożenia systemu w narzędziowni
Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji.. Przygotowanie do wdrożenia w narzędziowni


Wypożyczanie narzędzi


Desktop
Rozwiązanie SoftwareStudioDesktop (SSD) pozwala na pracę w okienkach przypominającą korzystanie z systemu Windows oraz łatwą konfiguracje menu widocznego na pulpicie,. Desktop


Integracja SAP
Integracja programu do wypożyczania narzędzi z systemem SAP ERP. Integracja systemu SAP w narzędziowni


Replikator .net
Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz. Replikator .net


Report Builder w narzędziowni
Serwer Raportów |Studio Raportynet |
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą. Report Builder