System CMMS

System Utrzymania Ruchu - Program Cmms. Służby Utrzymania Ruchu Potrzebują

Oprogramowanie CMMS


Program CMMS SQL
Bezpieczeństwo Oprogramowania |Microsoft sql Express |Technologia net |Wdrożenie Programu Cmms |
Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane sytemy Operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu. Program CMMS SQL


Studio CMMS.net
Computerised Maintenance Management Systems |Ewidencja Maszyn i Urządzeń |Harmonogram Przeglądów |Historia Awarii |Magazyn Części Zamiennych |
Studio CMMS.net to nowoczesna aplikacja w technologii ASP.net, C# pracująca na bazie MS SQL 2008 server klasy CMMS, przeznaczona dla. Studio CMMS.net


System Utrzymania Ruchu
Dyrektywa Maszynowa |Utrzymanie Ruchu |
Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych. System Utrzymania Ruchu


Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
Samodzielne Przeglądy Techniczne |Utrzymanie Ruchu Zorientowane na Niezawodność |Utrzymanie Ruchu Zorientowane na Produktywność |
Wysoki udział kosztów utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa zmuszają do intensywnego poszukiwania możliwości ich kontrolowania i. Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń


System CMMS


CMMS Desktop
Korzystanie z programów internetowych zwykle kojarzy się z pracę na jednym ekranie - czyli brak jest ułatwień wynikających z pracy. CMMS Desktop


Integracja programu z systemem ERP
Integracja programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3. Integracja z systemem ERP


Kartoteki z excela
Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za. Kartoteki z excela


Report Builder
Studio Raportynet |
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą. Report Builder


Role i użytkownicy
Studio CMMS.net to rozwiązanie o wysokim poziomie bezpieczeństwa i podziału uprawnień użytkowników do wykonywania określonych Operacji. W celu zapewnienia wykonywania. Role i użytkownicy programu CMMS


Utrzymanie ruchu
Program Utrzymanie Ruchu |
Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwosci, jednak większość z nich to rozwiązania działające na. Utrzymanie ruchu


Utrzymanie Ruchu


Administrator programu CMMS
Numeracja Dokumentów i Kartotek |Skorowidze Kartoteki |Użytkownicy Programu Cmmsnet |
Funkcję administratora programu CMMS.net pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.. Administrator programu CMMS


Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem eksportu danych jest przekazanie wyników. Eksport danych


Filtrowanie danych
Autosugestia |
Szukanie informajci za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna. Filtrowanie danych


Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).. Grupowanie danych


Kartoteki kontrahentów
Dostawcy i Producenci |
Ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenienia) kontrahenta z jakim powiażane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno dostawca,. Kartoteki kontrahentów


Kartoteki maszyn i urządzeń
Notatki |Przeglądy |
Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.. Kartoteki maszyn i urządzeń


Raporty
Studio Raportynet |
W programie CMMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL reporting services do analizowania danychy i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą. Raporty


Sortowanie danych
Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego. Sortowanie danych


Wdrożenie CMMS


Analiza przedwdrożeniowa aplikacji CMMS
Warunki Konieczne do Wdrożenia Systemu |
Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.. Analiza przedwdrożeniowa


Demo programu CMMS.net
Demo Cmms Aplikacja Internetowa |Zainstaluj Program Demo Cmms |
Większość producentów oprogramowania Udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania,. Demo programu CMMS net


Instalacja
Instalacja Serwera sql 2008 Server |Oprogramowanie Klienta |Oprogramowanie Serwer |Tworzenie Witryny www |
Instalacja i konfiguracja programu Studio CMMS.net. Instalacja programu CMMS