Archiwizacja dokumentów

Program Archiwizacji Dokumentów i Udostępniania Przez Internet - Skanowanie Dokumentów.

Archiwizacja dokumentów


Administrator systemu DMS
System Zarządzający Magazynem |
Administrator programu Studio Dokumenty to rola w programie przeznaczona dla osoby odpowiedzialnej za jego konfigurację i działanie.. Administrator systemu DMS


Baza SQL server
sql Express |
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft z której korzysta program. Baza SQL server


Polityka bezpieczeństwa
Program do Awizacji Transportu |
Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w. Polityka bezpieczeństwa archiwizacji dokumentów


Role i użytkownicy
Bezpieczeństwo oraz role użytkowników. Role i użytkownicy DMS


SharePoint Portal Server
Alerty Witryny Sharepoint 2010 |Sharepoint Integracja z Office 2010 |
SharePoint wersja 2010 jeszcze lepiej integruje się z aplikacjami Office, od MS Word, aż po MS Project, oferuje nowe funkcje. SharePoint 2010


Skanowanie dokumentów
Aby przenieść zawartość dokumentów papierowych do komputera należy skorzystać z dedykowanego rozwiązania pozwalającego na skonowanie dokumentów i zapisu ich treści. Skanowanie dokumentów


Funkcjonalność DMS


Filtrowanie dokumentów
Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla. Filtrowanie dokumentów


Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).. Grupowanie danych


Komunikacja z programem
Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa. Komunikacja z programem


Personalizacja
Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Personalizacja systemu DMS


Sortowanie dokumentów
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn. Sortowanie dokumentów


Program DMS


Archiwizacja dokumentów
Ewidencja Dokumentów w Systemie Archiwizacji |System Archiwizowania Dokumentów |
Program umozliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru. Archiwizacja dokumentów


Archiwum dokumentów
System do Zarządzania Magazynem |
Menu wyświetla zestawienie dokumentów przeniesionych do archiwum.. Archiwum dokumentów


Document Management System
Archiwizacja |Bezpieczeństwo Dokumentów |Historia Pracy z Dokumentami |Integracja z Innymi Systemami |Klasyfikacja Dokumentów |Rejestracja Dokumentów |Zastosowanie Systemu Dmsnet |
System DMS o nazwie Studio Archiwizacji Dokumentów SAD.net przeznaczony jest do ułatwienia zarządzania dokumentami w firmie, urzędzie, kancelarii itp.. Document Management System


Kartoteki
Aplikacja dla Magazynów Wysokiego Składowania |
Kartoteki nadawców, adresatów i pracowników.. Kartoteki


Komentarze i notatki
Aplikacje Magazynowe |
Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy. Komentarze i notatki


Share Files
Aplikacja dla Handlowców |Sharepoint 2010 |
Moduł udostępniania plików dla zalogowanych użytkownikó za pomocą folderów publicznych oraz dostęp do plików przez internet znajdujących się w folderach. Share Files


Skany dokumentów
Klasyfikacja i Kategorie Dokumentów |Zarządzanie Zeskanowanymi Dokumentami |
Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.. Skany dokumentów


Sprawy bieżące
Program do Obsługi Reklamacji |
Rejestr Spraw Bieżacych Udostępnia dokumenty oznaczone jako w trakcie pracy.. Sprawy bieżące


Studio Archiwizacji Dokumentów SAD
Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu.. Studio Archiwizacji Dokumentów SAD


Usunięte dokumenty
Program Magazynowy Online |
Rejestr DOKUMENTY USUNIĘTE przechowuje zarejestrowane dokumenty, których nie chcemy przechowywać, ani w rejestrze spraw bieżących, ani w archiwum.. Usunięte dokumenty


Załączniki do sprawy
Oprogramowanie do Narzędziowni |
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne pliki do danego dokumentu – stanowiące załączniki.. Załączniki do sprawy


Zarządzanie dokumentami
Elektroniczna Archiwizacja Dokumentów |System Zarządzania Dokumentami |Zabezpieczanie Dokumentów |
System Archiwizacji Dokumentów pozwala w wygodny sposób gromadzić dokumenty w centralnym repozytorium.. Zarządzanie dokumentami


Zestawienie dokumentów
Tworzenie Programów na Zamówienie |
Rejestr ZESTAWIENIA wszystkich archiwizowanych dokumentów.. Zestawienie dokumentów


Wdrożenie programu DMS


Analiza przedwdrożeniowa oprogramowania archiwizacji
Analiza przedwdrożeniowa oprogramowania. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie. Analiza przedwdrożeniowa


Bezpieczeństwo systemu DMS
Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.. Bezpieczeństwo systemu DMS


Instalacja programu DMS
Instalacja i konfiguracja systemu skanowania i archiwizacji dokumentów.. Instalacja programu DMS


Prace wdrożeniowe
Producent Systemów Informatycznych |
Prace wdrożeniowe związane z instalacją, konfiguracją, personalizacją i uruchomieniem produkcyjnym oprogramowania.. Prace wdrożeniowe oprogramowania DMS


Przygotowanie do wdrożenia
Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji.. Przygotowanie do wdrożenia DMS