Program CRM

Program dla Mobilnych Handlowców Raporty z Wizyt Kontrola i Rozliczanie

Funkcjonalność CRM


Eksport danych
Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. Eksport danych


Filtrowanie
Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania.. Filtrowanie


Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny.. Grupowanie


Personalizacja
Konfiguracja Modułu crm |
Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Personalizacja programu CRM


Sortowanie
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn. Sortowanie CRM


Wysyłanie e-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu do współpracowników pozwala na szybkie przekazywanie wiadomości związanych z danym dokumentem zarejestrowanym w programie. Wysyłanie e-mail


Moduły systemu CRM


SQL Reporting Services
Serwer Raportów |Tworzenie Raportów |
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą. Report Builder CRM


Zdjęcia produktów
Dodawanie Zdjęć |
Zakładka wyświetla listę załączonych zdjęć z możliwością powiększania lub wyświetlania pliku w pełnym rozmiarze w oddzielnym oknie (zakładce przeglądarki internetowej).. Zdjęcia produktów


Program CRM


Administrator
Administrator programu crm.net. Administrator


CRM Handlowiec
Kontrahent i Jego Oddziały |Wizyty Handlowca |
Rola crm Handlowiec przeznaczona jest dla mobilnych handlowców do planowania i rejestrowania swoich wizyt u klientów.. CRM Handlowiec


CRM Koordynator
Program crm.net moduł koordynator przeznaczony jest dla menadżera odpowiedzialnego za mobilnych handlowców.. CRM Koordynator


Kalendarze
Kalendarze w programie crm.net mają za zadanie przedstawić graficznie spotkania handlowców z klientami.. Kalendarze


Kontrola handlowców
kontrola handlowców za pomocą programu crm .net. Kontrola handlowców


Kontrola i rozliczanie handlowców
Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba. Kontrola i rozliczanie handlowców


Raporty z pracy handlowców
Rozliczenie Pracy Handlowca |
Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w. Raportowanie handlowców


Role w systemie CRM i jego użytkownicy.
Użytkownicy oraz role użytkowników w programie CRM pozwalają na określanie poziomów uprawnień i definiowanie funkcjonalności. Każdy użytkownik po zalogowaniu do. Role i użytkownicy programu CRM


Załączniki
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne pliki do danego dokumentu – stanowiące załączniki.. Załączniki


Zarządzanie handlowcami - wizyty
Program crm.net pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów. Do tego celu przygotowany został specjalny formularz, za pomocą którego handlowiec. Zarządzanie handlowcami - wizyty


Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych. Zarządzanie relacjami z klientami


Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną,. Zarządzanie zasobami ludzkimi


Program dla handlowców


BlackBerry
BlackBerry – osobisty komputer kieszonkowy obsługujący wiadomości e-mail, rozmowy głosowe, wiadomości tekstowe (SMS), faksowanie przez internet, przeglądanie sieci WWW oraz. BlackBerry


Polityka bezpieczeństwa
Domyślnie program crm używa autentykacji opartej o Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją. Polityka bezpieczeństwa programu dla handlowców


SQL 2008 Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.. SQL 2008 Server


SQL express
Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego.. SQL express


Szef sprzedaży
Dział Sprzedaży Wewnętrznej |Dział Sprzedaży Zewnętrznej |Organizacja Działu Sprzedaży |Zawód Handlowiec |
Osiągnięcia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnych produktów i usług zależą od bardzo wielu czynników i wszystkie one powinny być. Szef sprzedaży


Wdrożenie programu CRM


Analiza przedwdrożeniowa programu CRM
Przygotowanie do Wdrożenia Systemu crm |
Analiza przedwdrożeniowa. Analiza przedwdrożeniowa system CRM


Instalacja
Instalacja iis 80 na Windows Server 2012 |Instalacja sql Server 2012 Express With Advanced Services |
Instalacja i konfiguracja programu crm. Instalacja programu CRM


Prace wdrożeniowe
Prace wdrożeniowe crm. Prace wdrożeniowe programu CRM


Przygotowanie do wdrożenia
Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji.. Przygotowanie do wdrożenia CRM