Hosting aplikacji

Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni w ramach wielu różnych, wykorzystywanych w internecie działalności.

Firmy wirtualizują coraz więcej swoich aplikacji i platform biznesowych warstwy „1” o znaczeniu krytycznym między innymi takich jak:

 • bazy danych,
 • systemy ERP i CRM,
 • systemy poczty elektronicznej,
 • narzędzia służące do współpracy,
 • oprogramowanie warstwy pośredniej Java,
 • systemy analizy danych biznesowych.

Aby zapewnić odpowiednie poziomy usług realizowanych przez te platformy i aplikacje warstwy „1” w środowiskach wirtualnych, działy informatyczne muszą poświęcić jednakową uwagę zarówno składnikom wirtualizacji właściwym dla danego projektu oraz możliwościom zarządzania zwirtualizowanymi aplikacjami biznesowymi i monitorowania ich. Jednocześnie zwracając uwagę na wewnętrzne wskazówki dotyczących ciągłości biznesowej i przywracania po awarii.

Na czym polega hosting?

Polega to na „oddaniu do dyspozycji” klienta:

 • określonej przestrzeni dysku twardego,
 • maksymalnej ilości danych do przesłania przez łącza internetowe serwerowni,
 • usług obsługiwanych przez serwerownię,
 • maksymalnego stopnia obciążenia serwerów poprzez usługi.

SoftwareStudio jako dostawca usług hostingowych głównie dba o stałe, poprawne działanie dysków i połączenie serwera z Internetem.
Dodatkowo wysoka jakość świadczonych usług wynika z troski o:

 • dobry stan techniczny zarówno dysków twardych jak i innych podzespołów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury serwerowej,
 • dobry stan techniczny połączenia z Internetem, a także jego wydajność,
 • ochronę danych dotyczących klientów oraz ich kont,
 • ochronę serwerów oraz znajdujących się na nich kont przed różnego typu atakami poprzez Internet,
 • maksymalnie pełną, szybką i stałą dostępność do przechowywanych zasobów przez Internet.

Dodaj komentarz