Oprogramowania w ofercie SoftwareStudio

Systemy od SoftwareStudio przygotowywane są w taki sposób, by spełniły potrzeby najbardziej wymagających klientów.

System Reklamacyjny

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji Studio Reklamacje.net pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Zapewniając obsługę dokumentów oraz płynny przepływ informacji dotyczących napraw serwisowych i gwarancyjnych.

Program magazynowy

Oprogramowanie do obsługi magazynów WMS.net wspomaga w obsłudze magazynów wysokiego składowania. Wszystko dzięki możliwości dopasowania systemu do schematu firmy oraz wymogów klienta. Oprogramowanie umożliwia wystawianie zleceń przyjęć oraz wydań przez kontrahentów wewnątrz systemu WMS.net

No items found.

Program awizacyjny

Oferowane przez SoftwareStudio oprogramowanie umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem. System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów.

No items found.

System do zarządzania pracą handlowców

Program pozwala na kontrolę pracy handlowców oraz wspierania ich w planowaniu i realizacji zadań. Program od SoftwareStudio charakteryzuje się prostotą i łatwym dostępem do danych które są w nim zapisane.

Oprogramowanie dla magazynu narzędzi

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą produkcyjną, budowlaną czy montażową bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami lub ich produkcją. Magazyn Narzędzi.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami.

No items found.

Magazyn palet

Rozwiązanie zapewnia prostą i łatwo dostępną obsługę programową przy ewidencji palet. Aplikacja Palety.net umożliwia uruchamianie programu na dowolnej przeglądarce w sieci lokalnej i przez internet.

Program utrzymania ruchu

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane systemy operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę SQL Server firmy Microsoft. Systemy CMMS są to zarówno programy przeznaczone dla niedużych firm, jak i złożone aplikacje współpracujące z innymi systemami w przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie Studio Dokumenty.net

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. Dodatkowo, w przypadku dużej ilości dokumentów, ich składowanie staje się problematyczne i wymaga przestrzeni biurowej.  Dlatego SoftwareStudio proponuje rozwiązanie jakim jest Studio Dokumenty.net

Keiro

SoftwareStudio jako autoryzowany partner oferuje programy Kerio, zapewnia wdrożenia i serwis oraz usługi hostingu. (więcej…)

Microsoft

SoftwareStudio oferuje programy Microsoft, zapewnia wdrożenia, serwis i szkolenia z oprogramowania Microsoft m.in.:

  • ASP.net
  • IIS Server
  • SQL Server

ENOVA

Oprogramowanie Enova ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, funkcjonalność obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. SoftwareStudio jest partnerem firmy Soneta i oferuje usługi serwisu i wdrożenia oprogramowania Enova.