Oprogramowania w ofercie SoftwareStudio

Systemy od SoftwareStudio przygotowywane są w taki sposób, by spełniły potrzeby najbardziej wymagających klientów.

System Reklamacyjny

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji Studio Reklamacje.net pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Zapewniając obsługę dokumentów oraz płynny przepływ informacji dotyczących napraw serwisowych i gwarancyjnych.

Program magazynowy

Oprogramowanie do obsługi magazynów WMS.net wspomaga w obsłudze magazynów wysokiego składowania. Wszystko dzięki możliwości dopasowania systemu do schematu firmy oraz wymogów klienta. Oprogramowanie umożliwia wystawianie zleceń przyjęć oraz wydań przez kontrahentów wewnątrz systemu WMS.net

Zastosowanie terminala w magazynie wysokiego składowania Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS (Warehouse Management Systems), by efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Nowoczesna technologia wsparta kodami kreskowymi, terminalami radiowymi lub system Voice Picking (polecenia głosowe) pozwala na pełną kontrolę pracy i przepływu towarów w magazynie. Jest to również praktyczne narzędzie komunikacji pomiędzy magazynem a nadrzędnym systemem ERP. Wszelkie czynności magazynowe zostają odnotowane za pomocą programu magazynowego w systemie WMS oraz są komunikowane na zasadzie OnLine lub OffLine z systemem zarządzania firmą klasy ERP

W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych). Miejsce regałowe muszą być oznakowane w sposób czytelny i jednoznaczny, aby magazynier obsługujący program miał możliwość łatwego i szybkiego potwierdzenia miejsca składowania i pobierania. Program Studio Magazyn WMS.net pozwala na dowolne zaprojektowanie etykiety i drukowanie z poziomu kartoteki lokalizacji magazynowych (lokacje magazynowe).

System WMS umożliwia wybór sposobu wysyłki towaru, udostępniając dane dotyczące dokładnej daty wysyłki (dzień i godzina) oraz maksymalnych parametrów dotyczących ilości i wagi. Dodatkowo otrzymane z systemu ERP zamówienie jest automatycznie kojarzone z odpowiednim dokumentem przewozowym na podstawie zawartych w zamówieniu informacji adresowych lub kodów pocztowych SPEDYCJA.

Program awizacyjny

Oferowane przez SoftwareStudio oprogramowanie umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem. System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów.

Za pomocą programu można kontrolować i zarządzać harmonogramem pracy magazynów. Magazynierzy mają dostęp do utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, ich akceptacji czy zmiany godziny załadunku/rozładunku. Planowany czasu związany z obsługą podstawionego auta ​wyliczany przez system może być zmieniany przez pracowników działu logistyki lub magazyn. Okna czasowe nie tylko określają czas zajętości poszczególnych ramp, ale za pomocą przejrzystych kalendarzy prezentują zajętości miejsc.

O wdrożeniu systemu Studio VSS.net warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty awizacji transportu w programie. Awiza wg klientów we wszystkich zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu awizacji transportu lub import zleceń z systemu TMS.

System do zarządzania pracą handlowców

Program pozwala na kontrolę pracy handlowców oraz wspierania ich w planowaniu i realizacji zadań. Program od SoftwareStudio charakteryzuje się prostotą i łatwym dostępem do danych które są w nim zapisane.

Oprogramowanie dla magazynu narzędzi

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą produkcyjną, budowlaną czy montażową bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami lub ich produkcją. Magazyn Narzędzi.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami.

Identyfikator narzędzia może być nadawany automatycznie lub ręcznie przez użytkownika. Zakres funkcjonalny kartoteki może być dostosowany wg potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy (zakres ustalonych uprawnień pracownika – określone role). Najczęściej wykorzystywany zakres: indeks narzędzia indeks z systemu ERP indeks dostawcy numer ewidencyjny działu kontroli przyrządów pomiarowych nazwa narzędzia rodzaj narzędzia lokalizacja – miejsce składowania narzędzia identyfikator kodu kreskowego termin następnej kontroli technicznej i legalizacji narzędzia, czasookres wykonywania przeglądów i kontroli określenie stanów minimalnych i maksymalnych stan dostępny i stan księgowy jednostka miary cena zakupu zdjęcia opis – dowolny komentarz

Magazyn palet

Rozwiązanie zapewnia prostą i łatwo dostępną obsługę programową przy ewidencji palet. Aplikacja Palety.net umożliwia uruchamianie programu na dowolnej przeglądarce w sieci lokalnej i przez internet.

Program utrzymania ruchu

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane systemy operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę SQL Server firmy Microsoft. Systemy CMMS są to zarówno programy przeznaczone dla niedużych firm, jak i złożone aplikacje współpracujące z innymi systemami w przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie Studio Dokumenty.net

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. Dodatkowo, w przypadku dużej ilości dokumentów, ich składowanie staje się problematyczne i wymaga przestrzeni biurowej.  Dlatego SoftwareStudio proponuje rozwiązanie jakim jest Studio Dokumenty.net

Keiro

SoftwareStudio jako autoryzowany partner oferuje programy Kerio, zapewnia wdrożenia i serwis oraz usługi hostingu. (więcej…)

Microsoft

SoftwareStudio oferuje programy Microsoft, zapewnia wdrożenia, serwis i szkolenia z oprogramowania Microsoft m.in.:

  • ASP.net
  • IIS Server
  • SQL Server

ENOVA

Oprogramowanie Enova ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, funkcjonalność obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. SoftwareStudio jest partnerem firmy Soneta i oferuje usługi serwisu i wdrożenia oprogramowania Enova.